ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณศริญญา จ.นครราชสีมา(โคราช)