ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณเทพนิมิต จ.นครราชสีมา(โคราช)