ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณสุนทร จ.นครราชสีมา(โคราช)