ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณบรมัตถ์ จ.นครนายก