ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณศรีไพร จ.นครราชสีมา(โคราช)