ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณศราวุธ จ.นครราชสีมา(โคราช)