ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณวาสนา จ.นครราชสีมา(โคราช)