ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณวิสุทธิ์ จ.นครราชสีมา(โคราช)