ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณชัชวาล จ.นครราชสีมา(โคราช)