ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - คุณชัชวาล จ.นครราชสีมา(โคราช)