ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณสุวรรณา จ.นครราชสีมา(โคราช)