ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - คุณสุวรรณา จ.นครราชสีมา(โคราช)