ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณศรีสมร จ.นครราชสีมา(โคราช)