ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณพิมพ์อุมา จ.นครราชสีมา(โคราช)