ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณนฤมล จ.นครราชสีมา(โคราช)