ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณธงชัย จ.นครราชสีมา(โคราช)