เสียงตอบรับของ คุณเลส และคุณตา อ.เมือง จ.นครราชสีมา(โคราช)