เสียงตอบรับของ คุณรังสรรค์(คุณพ่อคุณศริญญา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา(โคราช)