เสียงตอบรับของ คุณชัชวาล และคุณจุรีรัตน์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา(โคราช)