เสียงตอบรับของ คุณสุนทร และคุณแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา(โคราช)