เสียงตอบรับของ คุณแก้ว และคุณแม่สมพร อ.เมือง จ.นครราชสีมา(โคราช)