เสียงตอบรับของ คุณวีระวัฒน์ และคุณวาสนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา(โคราช)