การเข้าตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย...ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ