มาตรการรับมือกับเชื้อไวรัส COVID-19 ของ J&P House รับสร้างบ้านโคราช