กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของ J&P House - ร่วมทำความสะอาดสนามเด็กเล่นฆ่าเชื้อ COVID-19