ปูนฉาบ เสือ มอร์ตาร์ X-Pert Platinum คุณภาพเยี่ยม… ดีที่สุดในตระกูลปูนฉาบ