J&P House ขอแนะนำ ข้อควรรู้ก่อนติดแอร์ . . .

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - J&P House ขอแนะนำ ข้อควรรู้ก่อนติดแอร์ . . .

J&P House ขอแนะนำ ข้อควรรู้ก่อนติดแอร์ . . .
เลือก BTU ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง บ้านเย็นไม่กินไฟ 

J&P House ขออธิบายและยกตัวอย่างง่าย ๆ BTU คือ หน่วยวัดพลังงานความร้อนหรือความสามารถในการถ่ายเทความร้อนออกจากห้องภายใน 1 ชั่วโมง
โดยปริมาณการไล่ความชื้นขึ้นอยู่กับขนาดของ BTU ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาดของ BTU
จะมีความสัมพันธ์กับขนาดของห้องที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสม เพราะไม่เพียงแต่จะได้ความเย็นสบายที่เหมาะสมในการพักผ่อนแล้ว แต่ยังช่วยประหยัดพลังงาน และแอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

แอร์มีให้เลือกใช้งานและติดตั้งหลายขนาด ตั้งแต่ 9,000 – 80,000 BTU ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาดของ BTU จะมีความสัมพันธ์กับขนาดของห้องที่แตกต่างกันไป ดังนั้น J&P House ขอแนะนำเลือกให้เหมาะสม เพราะไม่เพียงแต่จะได้ความเย็นสบายที่เหมาะสมในการพักผ่อนแล้ว แต่ยังช่วยประหยัดพลังงาน และแอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

J&P House มีสูตรการคำนวณ BTU แอร์ ที่เข้าใจง่าย ๆ คือ
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ความแตกต่าง
โดยค่าความต่าง หรือ Cooling load คือค่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแต่ละห้อง ซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันไปตามลักษณะของห้อง เช่น

ห้องนั่งเล่น ค่า Cooling load เท่ากับ 750-850 BTU ต่อตารางเมตร
ห้องนอน ค่า Cooling load เท่ากับ 700-750 BTU ต่อตารางเมตร
ห้องทำงาน ค่า Cooling load เท่ากับ 800-900 BTU ต่อตารางเมตร
ห้องครัว ค่า Cooling load เท่ากับ 900-1,000 BTU ต่อตารางเมตร
หรือจะเลือกคำนวณค่าความต่าง หรือ ค่า Cooling load ด้วยวิธีคิดง่าย ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง : ห้องนั่งเล่นมีขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
(4X5) X 750 = 15,000 BTU
ดังนั้นควรเลือกแอร์มาติดตั้งในขนาด 15,000 BTU ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับห้องนั่งเล่นที่มีขนาด 20 ตารางเมตร
ไม่เพียงแต่การคำนวณขนาด BTU ด้วยสูตรคำนวณข้างต้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเลือกขนาดแอร์ ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ รอบข้างประกอบด้วย