เทคนิคแก้บ้านร้อนอบอ้าว ให้เย็นสบายง่ายๆ อากาศร้อนยังไงก็เอาอยู่

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - เทคนิคแก้บ้านร้อนอบอ้าว ให้เย็นสบายง่ายๆ อากาศร้อนยังไงก็เอาอยู่

อากาศร้อนๆ ช่วงนี้! ต้องระวัง #ฮีทสโตรก ควรดื่มน้ำให้มากๆ อย่างเพียงพอ..เพราะเราห่วงใยคุณ สิ่งดีๆในวันนี้. ที่เราอยากแบ่งปัน  #5  วิธี ปัองกันความร้อน_#บ้านร้อน☀️ “ รู้ต้นเหตุป้องกันได้”  เริ่มตั้งแต่การ #ก่อสร้างบ้าน   #ในขั้นตอนของงานก่ออิฐผนัง 

    1. งานก่ออิฐผนังกันความร้อน   ก่ออิฐผนังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อนได้  คือการเพิ่มความหนาของผนังด้วยการก่ออิฐ 2 ชั้น  โดยเฉพาะผนังด้านทิศตะวันตก หรือทิศใต้  เป็นฝั่งที่ได้รับแสงแดดมากที่สุด.  การเว้นช่องว่างระหว่างผนัง 2 ชั้น   ก็สามารถช่วยลดความร้อนได้ดีกว่าการก่ออิฐชิดกัน หรือถ้ามีงบมากหน่อย  เราก็สามารถใส่ฉนวนกันความร้อนเพิ่มเข้าไประหว่างผนังได้อีก  ก็ยิ่งช่วยปัองกันบ้านร้อนได้ดียิ่งขึ้นครับ

    2. ความหนาของวัสดุกันความร้อน   “ฉนวนกันความร้อน”   เป็นวัสดุลดความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผ่านเข้ามาในบ้านได้   _การบุฉนวนจะช่วยลดความร้อนลงไปได้อีก 30-40% และโดยทั่วไปควรบุฉนวนหนาประมาณ 2-3 นิ้ว  ก็เพียงพอ จากการศึกษาพบว่าการบุฉนวนหนาเกินกว่า 3  นิ้ว   ไม่ได้ช่วยลดความร้อนที่ถ่ายเทลงไปได้อีกมากนัก

    3. การติดแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์  จะลดปริมาณความร้อนถ่ายเทลงไป 20-40% สำหรับหลังคาที่ไม่ได้ติดฉนวนกันความร้อน ( อ้างอิง : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ บทวิชาการ )  

    4. หลังคาแบบมีฝ้าเพดาน    จะช่วยลดความร้อนลงได้ประมาณ  40% เมื่อเทียบกับหลังคาแบบไม่มีฝ้าเพดาน

    5. มุมเอียงของหลังคา   การสร้างบ้าน ในขั้นตอนของงานโครงหลังคา  การออกแบบโครงหลังคาที่มีลักษณะทรงสูง มีความลาดเอียงมาก    มีช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทพัดพาความร้อนออกไปจากอาคารได้รวดเร็ว   การระบายอากาศภายในช่องใต้หลังคา  10-30 ACH  จะช่วยลดความร้อนลงไปได้อีก  15-25%   ส่วนหลังคาที่เก็บความร้อนไว้มากที่สุด  คือ หลังคาทรงเรียบ ( Slab Roof ) เพราะมีพื้นที่ใต้หลังคาน้อย #ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

    สรุปโดยรวมแล้ว  อิธิพลการถ่ายเทความร้อน   ความสามารถของ  “  แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ “    “ฉนวนกันความร้อน“  และ  “การระบายอากาศภายในช่องใต้หลังคา”   จะช่วยถ่ายเทความร้อนลงไปได้มากอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ