รวมให้แล้ว 6 เอกสารสำคัญก่อนขออนุญาตสร้างบ้าน

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - รวมให้แล้ว 6 เอกสารสำคัญก่อนขออนุญาตสร้างบ้าน

การสร้างบ้านด้วยตัวเอง นอกจากความพร้อมด้านการเงินและทีมก่อสร้างแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตการสร้างบ้านอย่างถูกกฎหมายก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน วันนี้ ศูนย์รับสร้างบ้านนครราชสีมา J&P  เลยขอรวบรวมข้อมูลเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้านพร้อมรายละเอียดจำเป็นมาฝากชาวโคราชทุกคน การยื่นขออนุญาตสร้างบ้านในจังหวัดนครราชสีมานั้นจำเป็นอย่างไร และต้องเตรียมความพร้อมหรือเอกสารอะไรบ้าง เรามาดูพร้อมกัน

ทำไม? ต้องยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างบ้าน

 

การยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างบ้านถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดขั้นตอน เนื่องจากว่าเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันเรื่องความปลอดภัยของการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง เพื่อไม่ให้การก่อสร้างกระทบชุมชนรอบข้างหรือเป็นอันตรายกับคนในชุมชนได้

 

เอกสารสำคัญสำหรับขออนุญาตยื่นก่อสร้างบ้าน

 

สำหรับเอกสารขออนุญาตยื่นก่อสร้างบ้านที่ผู้ก่อสร้างจำเป็นต้องเตรียมยื่น J&P House รวบรวมมาให้ ดังนี้

 

1 เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

 

เอกสารฉบับนี้สามารถขอได้จากสำนักงานหรือดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต

 

2 เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน 

 

เอกสารแบบก่อสร้างบ้านและผังโดยรวมของตัวบ้าน ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละชั้นที่แสดงมาตรฐานของการก่อสร้างอีกด้วย

 

 3 เอกสารหนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านและเอกสารจากงานวิศวรกรก่อสร้าง

 

ถ้าในกรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้เช่นกัน

 

4 เอกสารสำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้น 

 

หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ที่ดินของผู้ก่อสร้างเองแต่เป็นการเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จำเป็นต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วยเช่นกัน

 

5 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารยืนยันตัวตนประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลอาจใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนแทนได้ และสำหรับกรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจ

 

 

ใครที่สนใจ สร้างบ้านตามสั่ง และไม่รู้จะเตรียมความพร้อมอย่างไร เรามีทีมก่อสร้างและสถาปนิกมืออาชีพมีบริการ รับสร้างบ้านโคราช ที่พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสาร รับรองว่าการรับสร้างบ้านนครราชสีมาของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแน่นอน