อยากมีบ้านที่แข็งแรง!! ต้องทำความรู้จักกับ "รากฐาน"

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - อยากมีบ้านที่แข็งแรง!! ต้องทำความรู้จักกับ "รากฐาน"

อยากมีบ้านที่แข็งแรง !! ต้องทำความรู้จักกับ “ฐานราก”

ฐานราก (Footing) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆจากวิศวกรหรือโฟร์แมน J&P House “จะสร้างบ้านให้อยู่ทนเป็น 10 ปี ต้องมีฐานรากที่แข็งแรง” ซึ่งเจ้าฐานรากที่ว่ามีหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมดแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มหรือดินโดยตรง ต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรมืออาชีพ ดูพื้นที่ในการก่อสร้างเป็นหลัก เช็คสภาพหน้าดินและคำนวณว่าควรสร้างฐานรากขนาดและความหนาเท่าไร จึงจะสามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ดี 

ด้วยพื้นดินที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะของงานรากฐานจึงมีหลากหลายแบบ วันนี้รับสร้างบ้านโคราช J&P House จะพาทุกคนมาทำความรู้จัก “ฐานราก” ทั้ง 3 ชนิดกันค่ะ ซึงแบ่งตามลักษณะได้แก่ แบบที่หนึ่งฐานรากตื้น (Shallow Foundation) หมายถึงฐานรากลึกจากระดับผิวดินน้อยกว่า หรือเท่ากับด้านที่สั้นที่สุดของฐานราก ซึ่งฐานรากลักษณะนี้จะไม่มีเสาเข็มมารองรับ เหมาะกับสภาพพื้นดินที่สามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และสภาพพื้นดินที่ตอกเสาเข็มไม่ลง

ต่อมา J&P House พาทุกคนมารู้จักกับแบบที่สอง ฐานรากลึก (Deep Foundation) ฐานรากมีเสาเข็มมารองรับ เสาเข็มจะเป็นตัวช่วยรองรับน้ำหนักของบ้าน หรืออาคาร และกระจายลงไปใต้ดิน เนื่องจากชั้นดินที่รับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ในระดับลึก เหมาะกับการก่อสร้างบนดินอ่อน เช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขาทะเลทราย เป็นต้น การออกแบบฐานรากให้มีขนาดเสาเข็มและความลึกที่แตกต่างกันก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

และแบบที่สามฐานรากสำเร็จรูป คือ ฐานรากรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ก่อสร้างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลักษณะเป็นกรอบฐานราก นำมาวางที่หน้างานแล้วเทคอนกรีตลงในส่วนที่เหลือ โดยไม่ต้องถอดแบบหล่อออก ตามวิธีดั้งเดิมที่จะต้องวางแบบหล่อเทคอนกรีต ซึ่งใช้เวลามากกว่า เพราะฐานรากสำเร็จรูปสามารถฝังลงดินไปได้เลย ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ก่อสร้างได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดเวลามากขึ้น 

การก่อสร้างฐานรากให้เหมาะสมกับประเภทของพื้นดินและลักษณะของบ้าน จะช่วยให้โครงสร้างที่อยู่อาศัยแข็งแรง และทนทานอยู่กับเราไปอีกนาน ศูนย์รับสร้างบ้านนครราชสีมา J&P House ให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องโครงสร้าง และยังกล้ารับประกันระบบโครงสร้างนานถึง 10 ปี ให้บ้านอยู่คงทน อยู่กับคุณและครอบครัวไปอีกนาน J&P House สร้างบ้านจบ แต่การดูแลไม่จบ