ไม่อยากโดนโกง ! โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร ?

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - ไม่อยากโดนโกง ! โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร ?

ไม่อยากโดนโกง ! โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร ?

“โฉนดที่ดิน” ถือเป็นของสำคัญและมีมูลค่าเช่นเดียวกับทรัพย์สิน เป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งในเอกสารจะระบุขอบเขตของที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้ง และขนาดของพื้นที่ ไปจนถึงข้อจำกัดสำหรับพื้นที่นั้นๆ เป็นเอกสารที่มีผลทางด้านกฎหมาย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินมีสิทธิ์ครอบครองและทำประโยชน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ J&P House จะพาทุกคนมาดูความแตกต่างของโฉนดทั้ง 4 สี ว่ามีข้อแตกต่างและสังเกตตรงไหนบ้าง รู้ไว้ปลอดภัยกว่า ไม่โดนโกงแน่นอน

โฉนดที่ดิน นส.4 หรือครุฑแดง เป็นโฉนดที่เราเคยเห็นกันทั่วไปและรู้จักกันดี สังเกตที่สัญลักษณ์ครุฑแดงที่อยู่ด้านบนของเอกสาร สามารถนำไปซื้อขาย จำนองและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ถือว่าเป็นโฉนดที่แสดงสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของได้ชัดเจนที่สุด

ต่อมาคือ นส.3ก หรือสังเกตจากครุฑสีเขียว ซึ่งเอกสารนี้ “ไม่ใช่โฉนด”และไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ แต่มีลักษณะคล้ายโฉนดที่ดินมากที่สุด มีภาพถ่ายทางอากาศ จึงทำให้ซื้อขาย จำนอง หรือแลกเปลี่ยนเป็นฉโนดที่ดินได้

และอีกประเภท นส.3 J&P House ให้ทุกคนสังเกตที่สีของครุฑอีกเช่นเคย เพราะเอกสารประเภทนี้ต้องเป็นสัญลักษณ์ครุฑดำ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ ซื้อขาย ให้เช่า ขับไล่ผู้บุกรุก แต่มีอีกข้อแตกต่างที่ J&P House แนะนำให้สังเกตคือ เอกสารประเภทนี้จะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ ส่งผลให้เจ้าของเอกสารฉบับนี้ที่ต้องการจะซื้อขาย หรือจำนองที่ดินประเภทนี้ ต้องรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน

และสุดท้าย สปก. หรือครุฑน้ำเงิน เอกสารนี้ J&P House ขอย้ำชัดเจนอีกเสียงได้เลยว่า “ไม่สามารถซื้อขายได้” เพราะเป็นที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรเพื่อเกษตรกรรม ทำการจัดสรรให้สำหรับเกษตรกร เพื่อเป็นที่ดินทำกิน หลายคนก็มักโดนหลอกให้ซื้อที่ดินประเภทนี้ ซึ่งที่ดินประเภทนี้สามารถทำการเช่าได้ถึง 99 ปี และเป็นมรดกให้ทายาทได้

ศูนย์รับสร้างบ้านนครราชสีมา J&P House หวังว่าข้อมูลบางส่วนนี้จะสามารถช่วยให้ทุกคนแยกความแตกต่างของโฉนดได้ เพราะเรื่องบ้านไว้ใจเรา ให้ J&P House ดูแล ทุกความพึงพอใจของคุณ คือบริการของเรา และอีกหนึ่งทริคที่ J&P House แนะนำให้สังเกตสำหรับโฉนดครุฑแดง ที่มักถูกปลอมแปลงบ่อยๆ คือสังเกตที่ตราประทับของเจ้าหน้าที่และลายเซ็น จะต้องเซ็นลายเซ็นด้วยหมึกสีดำพร้อมตรายางประทับบนลายเซ็น หากเป็นหมึกสีอื่นหรือไม่มีตรายางประทับ ให้สงสัยว่าเป็นโฉนดปลอมไว้ก่อน และตรวจสอบส่วนอื่นต่อไป หรือนำไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน