งานวางผัง ตีหมุด ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา(โคราช)