ร่วมสร้างบุญ...เทพื้นคอนกรีต ณ วัดทองหลาง จ.นครราชสีมา