การเลือกปลั๊กภายนอก คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - การเลือกปลั๊กภายนอก คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

การเลือกปลั๊กภายนอก คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

การเลือกปลั๊กภายนอก คือ การเลือกปลั๊กพ่วงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากเต้าไฟหลักกระจายสู่จุดต่างๆ ต้องการ

     ทั้งนี้หากมีการเลือกปลั๊กภายนอกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้ผู้ใช้ปลั๊กเกิดอันตรายหรือเกิดเพลิงไหม้ หากมีการใช้งานภายในตัวบ้านก็เป็นได้ ซึ่งในวันนี้   สร้างบ้านนครราชสีมา ได้นำทริคเล็กๆน้อยๆในการสังเกตเลือกปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐาน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยมาให้ทุกท่าน

วิธีสังเกตหรือการเลือกปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐาน

     สำหรับวิธีสังเกตหรือการเลือกปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐานนั้น ทาง J&P ได้รวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ที่ได้ใช้ปลั๊กภายนอกมาแล้วเป็นจำนวนมาก ดังต่อไปนี้ 

     1. การเลือกปลั๊กภายนอกจะต้องเลือกจากสัญลักษณ์ มอก. เสมอ โดยสัญลักษณ์นี้คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นหากมีปลั๊กภายนอกใดมีสัญลักษณ์ดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่าเป็นปลั๊กที่มีมาตรฐาน

     2. การเลือกปลั๊กภายนอกต้องเลือกจากสัญลักษณ์ มอก. ที่อยู่บนสายไฟด้วย อย่างที่บอกว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานดังนั้นการเลือกปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกจากสัญลักษณ์ มอก. ที่อยู่ทั้งบนปลั๊กและสายไฟ 

     3. การเลือกปลั๊กภายนอกต้องเลือกจากเต้ารับ ซึ่งให้สังเกตว่าเต้ารับมี มอก.166-2549 หรือไม่ หากไม่นั่นแปลว่าเต้ารับของปลั๊กภายนอกนั้นไม่ได้มาตรฐาน ไม่ควรนำไปใช้ในการสร้างบ้านหรือทำปลั๊กภายนอก

     4. การเลือกปลั๊กภายนอกต้องเลือกจากโคนขาปลั๊ก โดยโคนขาปลั๊กจะต้องมีฉนวนหุ้มกันไฟป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟได้เป็นอย่างดี 

     5. การเลือกปลั๊กภายนอกต้องเลือกจากวัสดุรางปลั๊ก โดยวัสดุรางปลั๊กที่ได้มาตรฐานควรจะต้องเป็นพลาสติกที่ทนต่อความร้อนได้ดี 

     จาก 5 วิธีสังเกตการเลือกปลั๊กภายนอกข้างต้น เห็นได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะต้องเลือกใช้ปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐาน เพราะปลั๊กภายนอกที่ได้มาตรฐานั้นค่อนข้างมีรายละเอียดที่ให้ความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     ทั้งนี้หากทุกท่านใช้บริการ รับสร้างบ้านตามสั่ง อย่าพลาดที่จะนำ 5 วิธีดังกล่าวไปใช้งานในการเลือกซื้ออุปกรณ์เข้าบ้านที่สร้างขึ้น